Náhradné diely aj pre tvoje auto nájdeš u nás na www.dsauto.sk

Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky pre koncových odberateľov Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky predaja ( ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok www.dsauto.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania a spoločnosťou DS AUTO Trade, s.r.o. ( ďalej len DS AUTO) . so sídlom:  DS AUTO Trade, s.r.o.

Miestneho priemyslu 1248, 02901 Námestovo

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody.DS AUTO môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok  www.dsmoto.sk (ďalej len "stránky"). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.

Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

 

 

2. Priebeh objednávky

Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:

• naše internetové stránky www.dsmoto.sk

• e-mailom: dsauto@dsauto.sk

• telefonicky: +421 43 5581552 , 0917 435 853 a 0919 123 833(pracovné dni od 8:00 do 17:00)

Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom.

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, po odsúhlasení ceny za dopravu a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

Objednávku môžete stornovať e-mailom na dsauto@dsauto.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle  0919 123833 .

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď. )

• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva .V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách vrátane 20% DPH, bez poplatkov za dopravu.

 

 

5. Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, tovar ktorý nemáme skladom nebude doručený ostatné položky budú vyexpedované. V takomto prípade budete však vopred informovaní e-mailom, alebo telefonicky.

 

6. Dodacie podmienky

Doručenie Slovensko

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 48hodín. 

Možnosti doručenia zásielok sú následovne:

a) kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

b) osobne na Vami vybranej prevádzke

c) naším vlastným rozvozom ( po individuálnom necenení prepravy)

Poštovné sa účtuje podľa následovných bodov:

Poštovné a balné pri objednávke do 70€ (vrátane) je 6€ s DPH

 

Výnimky z prepravy:
- z prepravy je z bezpečnostných dôvodov vylúčená preprava akumulátorov
- všetok nadrozmerný tovar a tovar z hmotnosťou nad 30kg , motocykle, štvorkolky a ich príslušenstvo ( Doručenie je možné až po individuálnej dohode ceny prepravy)

DS AUTO Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti UPS . Dodacia doba zvyčajne 24hodín odo dňa expedície z nášho skladu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doručenie Česká Republika

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 2-4 dní odo dňa expedície z nášho skladu.

DS AUTO Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti UPS, poštovne 10€ s DPH pri objednávke do 200€ .Pri objednávke nad 200€ je poštovné zdarma. Dodacia doba zvyčajne 2-4 dní.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DS AUTO robí všetko preto, aby dodržal dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. DS AUTO však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).

 

Pri obdržaní Vašej objednávky si odporúčame overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.

Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov a pribaleného dokladu o kúpe tovaru.

 

Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

 

Výnimky z prepravy:

Z bezpečnostných dôvodov úniku nebezpečných kvapalín nie je možné zasielať automobilové akumulátory, rovnako z prepravy kuriérom  sú vyradené aj nadrozmerne karosárske plastové aj kovové diely ako sú kapoty, blatníky, plastové podblatníky, nárazníky, prahy, plastové kryty pod motor a výfuky z dĺžkou nad 150cm. Tieto diely je možné cez e-shop objednať, ale výlučne len pre osobný odber priamo na našich predajniach v Námestove a Dolnom Kubíne.

 

 

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.

Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

• Vašu e-mailovú adresu

• Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.

 

 

7. Spôsob platby

a) platba na dobierku ( platíte priamo kuriérovi pri preberaní zásielky)

b) platba cez platobnú bránu GOPAY

c) platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí objednávky na predajni

d) platba bankový prevodom na základe faktúry uhradenej vopred, tovar zasielame až po pripísaní sumy na účet

e) platba formou predfaktúry, tovar bude zaslaný až po pripísaní sumy na účet 

V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet .

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH. Spolu s tovarom zasielame aj faktúru, ktorá ak nie je dodaný dodací list a / alebo záručný list, zároveň slúži ako dodací a / alebo záručný list.

 

8. Podmienky storna- Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

9. Záruka, reklamácia a servis

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

• zákonom stanovenú záručnú lehotu – 24 mesiacov odo dňa prevzatia

• zákonom stanovenú lehotu na skryté závady

• záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Ak sa na vrátený(é) výrobok(ky) vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom) na adresu prevádzky spoločne s kompletne vyplneným a potvrdeným Formulárom na uplatnenie reklamácie, ktorý si stiahnete s e-shopu zo záložky - Informacie (založka sa zobrazí až po prihlásení užívateľa) , alebo Vám ho zašleme emailom na vyžiadanie ak výrobok je potrebné montovať prostredníctvom oprávnenej osoby (tzv. odborná montáž“). DS AUTO MOTO sa zaväzuje postarať sa o prípadné opravy u dodávateľa.

Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, pokladničného dokladu, záručný list (ak je priložený v obale).

Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, ...), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Záruky od výrobcu pre výrobky predávané spoločnosťou DS AUTO nepokrývajú :

• nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...),

• nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov,

• poruchy spojené s iným príslušenstvom ako bolo dodané pri tovare,

• chyby zavinené neodborným zásahom opravára (neodborná montáž)

• chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PORUCHY

V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom na dsauto@dsauto.sk, alebo telefonicky na tel.čisle 0903 489 793. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme. Zároveň je postup reklamácie uvedený aj v reklamačných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

 

10. Názory a pripomienky

Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi DS AUTO sú čítané a kontrolované. DS AUTO si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).

 

 11. Ochrana osobných údajov

1.    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2.    Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

4.    Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 

a)    právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

b)    právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

c)    právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 

d)    právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

f)    právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 

g)    právo na prenosnosť osobných údajov,

h)    právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

5.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ......, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

 

6.    Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599 , aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorazovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. 

 

7.    Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 

8.    Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. 

 

9.    Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10.    Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11.    Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu. 

 

 

12.    Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.  

13.    Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

14.    Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu. 

15.     Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B  

NEOSHIP s.r.o., so sídlom: Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, IČO: 50 286 820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sro, vložka č. 65476/L

 

12.Intelektuálne vlastníctvo

Celý obsah stránok DS MOTO (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá) sú vlastníctvom značky DS MOTO a jej zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas od DS MOTO. Všetky nami ponúkané informácie, nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a copyright. DS MOTO Vám nedáva právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.

 

 

13. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. februára 2022.

 

0 produktů k porovnání PorovnávanieZobraziť porovnanie